“And I Tiresias have foresuffered all…” – More than allusions to Ovid in T.S. Eliot’s The Waste Land?
Articles
Dirk Weidmann
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2009.3.7759
PDF

How to Cite

Weidmann D. (2009) “‘And I Tiresias have foresuffered all…’ – More than allusions to Ovid in T.S. Eliot’s The Waste Land?”, Literatūra, 51(3), pp. 98-108. doi: 10.15388/Litera.2009.3.7759.

Abstract

Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti Teiresijo charak­terio vaidmenį T. S. Elioto epinėje poemoje Bevaisė žemė (The Waste Land). Siekiant atsakyti į šį klau­simą, pirmiausia svarbu apžvelgti T. S. Elioto litera­tūrologines idėjas; antra, reikia atrasti ir išnagrinėti Teiresijo vaizdavimo Ovidijaus Metamorfozėse ir pasakotojo charakterio Bevaisėje žemėje paraleles. Elioto tekste yra daugybė netiesioginių nuorodų, leidžiančių suvokti šio charakterio kaip paties auto­riaus mediumo funkciją. Be to, geras visos ankstesnės literatūrinės tradicijos ir ypač ypatybių, kurios buvo priskiriamos mitiniam Teiresijui, išmanymas yra esminė prielaida adekvačiam autoriaus pozicijos poemoje suvokimui.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy