Laughter in the Dark by Vladimir Nabokov: on the Symbiosis of Literature and Opera
Articles
Irina Beliajeva
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2004.4.8175
PDF

How to Cite

Beliajeva I. (2015) “Laughter in the Dark by Vladimir Nabokov: on the Symbiosis of Literature and Opera”, Literatūra, 46(4), pp. 57-67. doi: 10.15388/Litera.2004.4.8175.

Abstract

Šio straipsnio tyrinėjimo objektas – Vladimiro Nabokovo romanas Juokas tamsoje (Laughter in the Dark, 1938). Straipsnyje nagrinėjamas intertekstinis literatūros ir muzikos ryšys. Tokio pobūdžio ryšys atsiskleidžia tarp trijų Karmen istorijų – P. Mérimée, A. Bloko ir G. Bizet – ir tarp R. Wagnerio operos Siegfriedas, A. Belyj romano Peterburgas bei G. Flauberto romano Ponia Bovary.

Intertekstinis aiškinimas padeda išspręsti vieną romano pasiūlytų mįslių: paaiškina Irmos mirties epizodo prasmę ir jo svarbą. Literatūros ir muzikos sąsaja Nabokovo knygoje pasiūlo naujų perskaitymo galimybių ir leidžia kitokiu aspektu pažvelgti į teksto struktūrą.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy