[1]
Ivinskaja A.S. 2019. Balys Sruoga – the first translator of Anna Akhmatova’s poetry. Literatūra. 61, 2 (Dec. 2019), 23-35. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2019.2.2.