[1]
Maciūnienė A. 2011. Moterų paveikslai Plinijaus Laiškuose. Literatūra. 53, 3 (Jan. 2011), 115-125. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2011.3.1743.