[1]
Brio V. 2020. History is Human Destinies. Literatūra. 62, 2 (Nov. 2020), 227-230. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2020.2.15.