[1]
Kudulytė-Kairienė A. 2010. The Scoptic Epigrams of Lucillius. Literatūra. 52, 3 (Jan. 2010), 21-33. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2010.3.7702.