[1]
Kardelis N. 2010. A scholarly monument to Malta’s history. Literatūra. 52, 3 (Jan. 2010), 101-105. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2010.3.7709.