[1]
Karoblis G. 2015. Vydūnas and his dramas: identity, turning-points and distorted figures. Literatūra. 48, 6 (Jan. 2015), 105-123. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2006.6.8019.