[1]
MikelaitisG. 2015. Literatūros teologija: identiteto paieškos. Literatūra. 48, 5 (Jan. 2015), 118-127. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2006.5.8040.