(1)
Jakaitė D. Veidas Ir Transcendencija šiuolaikinėje Lietuvių Poezijoje (teologinės Ir filosofinės Etikos Akiratis). LIT 2018, 59, 45-67.