(1)
Meržvinskaitė B. Myth As a Form of Knowing in Algirdas Julius Greimas’ Semiotics. LIT 2019, 61, 125-132.