(1)
Kudulytė-Kairienė A. Apolonijo Rodiečio Argonautika. Olimpo Epizodas (3. 1-166) Ir Jo Poetinė Tradicija. LIT 2011, 53, 56-66.