(1)
Maciūnienė A. Moterų Paveikslai Plinijaus Laiškuose. LIT 2011, 53, 115-125.