(1)
Jakaitė D. Literatūros Mokslas Ir Teologija: Dialogiško Santykio Realijos Ir krikščioniškos mistinės Tradicijos Laukas. LIT 2011, 53, 7-30.