(1)
Eidukevičienė R. Baimės Topografija Ankstyvuosiuose Hertos Müller Romanuose Lapė Jau Tada Buvo medžiotoja Ir Širdies žvėris. LIT 2010, 52, 46-60.