(1)
Dambrauskaitė-Muralienė R. Venclovo Agripos Lietuvio Laidotuvių Kalba Apie Joną Radvilą. LIT 2009, 51, 124-136.