(1)
tomas L. 2. 5. (. 2014 Metų Lietuvių literatūros Katedros Kronika. LIT 2016, 56, 97-102.