(1)
Speičytė B. Kas paaiškėja: Apie Adomo Mickevičiaus Lozanos Lyriką. LIT 2016, 57, 118-126.