Ivinskaja A. S. (2019). Balys Sruoga – the first translator of Anna Akhmatova’s poetry. Literatūra, 61(2), 23-35. https://doi.org/10.15388/Litera.2019.2.2