Kudulytė-Kairienė A. (2011). Apolonijo Rodiečio Argonautika. Olimpo epizodas (3. 1-166) ir jo poetinė tradicija. Literatūra, 53(3), 56-66. https://doi.org/10.15388/Litera.2011.3.1738