Maciūnienė A. (2011). Moterų paveikslai Plinijaus Laiškuose. Literatūra, 53(3), 115-125. https://doi.org/10.15388/Litera.2011.3.1743