Eidukevičienė R. (2010). Baimės topografija ankstyvuosiuose Hertos Müller romanuose Lapė jau tada buvo medžiotoja ir Širdies žvėris. Literatūra, 52(4), 46-60. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.4.7697