Jonutytė J., & Šmitienė G. (2015). Kūniškoji tapatybės plotmė. Literatūra, 48(6), 0-0. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.6.8011