Jakaitė D. Veidas ir transcendencija šiuolaikinėje lietuvių poezijoje (teologinės ir filosofinės etikos akiratis). Literatūra, v. 59, n. 1, p. 45-67, 26 Oct. 2018.