Maciūnienė A. Moterų paveikslai Plinijaus Laiškuose. Literatūra, v. 53, n. 3, p. 115-125, 1 Jan. 2011.