Mikalauskienė N. Motinos ir dukters ryšio transformacija Hélène Cixous kūriniuose OSNABRIUKAS ir EVA VADUOJASI. Literatūra, v. 53, n. 4, p. 64-74, 1 Jan. 2011.