Eidukevičienė R. Baimės topografija ankstyvuosiuose Hertos Müller romanuose Lapė jau tada buvo medžiotoja ir Širdies žvėris. Literatūra, v. 52, n. 4, p. 46-60, 1 Jan. 2010.