Dručkutė G. Lietuvos vardas senuosiuose prancūzų tekstuose: įvaizdžio link. Literatūra, v. 51, n. 4, p. 7-18, 1 Jan. 2010.