Dambrauskaitė-Muralienė R. Venclovo Agripos Lietuvio laidotuvių kalba apie Joną Radvilą. Literatūra, v. 51, n. 3, p. 124-136, 1 Jan. 2009.