Kardelis, Naglis. 2012. “Structural Features of the Homeric Hymns”. Literatūra 54 (3), 37-60. https://doi.org/10.15388/Litera.2012.3.2477.