Veteikis, Tomas. 2014. “Aspects of Self-Presentation in the Speeches of Isocrates”. Literatūra 56 (3), 7-31. https://doi.org/10.15388/Litera.2014.3.7680.