Kardelis, Naglis. 2010. “A Scholarly Monument to Malta’s History”. Literatūra 52 (3), 101-5. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.3.7709.