Šmitienė, Giedrė. 2015. “The Own Lived Town: Contribution to Personal Identity”. Literatūra 48 (1), 59-76. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.1.8084.