Maciūnienė A. (2011) “Moterų paveikslai Plinijaus Laiškuose”, Literatūra, 53(3), pp. 115-125. doi: 10.15388/Litera.2011.3.1743.