Eidukevičienė R. (2010) “Baimės topografija ankstyvuosiuose Hertos Müller romanuose Lapė jau tada buvo medžiotoja ir Širdies žvėris”, Literatūra, 52(4), pp. 46-60. doi: 10.15388/Litera.2010.4.7697.