Kudulytė-Kairienė A. (2010) “The Scoptic Epigrams of Lucillius”, Literatūra, 52(3), pp. 21-33. doi: 10.15388/Litera.2010.3.7702.