[1]
Eidukevičienė R., “Baimės topografija ankstyvuosiuose Hertos Müller romanuose Lapė jau tada buvo medžiotoja ir Širdies žvėris”, LIT, vol. 52, no. 4, pp. 46-60, Jan. 2010.