Ivinskaja A. S. “Balys Sruoga – the First Translator of Anna Akhmatova’s Poetry”. Literatūra, Vol. 61, no. 2, Dec. 2019, pp. 23-35, doi:10.15388/Litera.2019.2.2.