Meržvinskaitė B. “Myth As a Form of Knowing in Algirdas Julius Greimas’ Semiotics”. Literatūra, Vol. 61, no. 2, Dec. 2019, pp. 125-32, doi:10.15388/Litera.2019.2.9.