Maciūnienė A. “Moterų Paveikslai Plinijaus Laiškuose”. Literatūra, Vol. 53, no. 3, Jan. 2011, pp. 115-2, doi:10.15388/Litera.2011.3.1743.