Mikalauskienė N. “Motinos Ir Dukters ryšio Transformacija Hélène Cixous kūriniuose OSNABRIUKAS Ir EVA VADUOJASI”. Literatūra, Vol. 53, no. 4, Jan. 2011, pp. 64-74, doi:10.15388/Litera.2011.4.1748.