Vol 53 No 4 (2011): World Literatures

Vol 53 No 4 (2011)

Literatūra
World Literatures
Published 2011-01-01

-

Literatūra 2011 53 (4)
Informacija autoriams
Abstract views 140 | Article downloads (PDF) 74
Neringa Mikalauskienė
Motinos ir dukters ryšio transformacija Hélène Cixous kūriniuose OSNABRIUKAS ir EVA VADUOJASI
Abstract views 204 | Article downloads (PDF) 354
64-74
PDF
Genovaitė Dručkutė
Tarp fikcijos ir realybės: Oskaro Milašiaus kelionės
Abstract views 227 | Article downloads (PDF) 286
57-63
PDF
Liucija Černiuvienė
Įvaizdžių perteikimas Oskaro Milašiaus eilėraščio „NEMIGA“ (« INSOMNIE ») vertimuose
Abstract views 242 | Article downloads (PDF) 311
37-56
PDF
Jadvyga Bajarūnienė
Franzo Kafkos kūrybos recepcija Lietuvoje (1939–1989)
Abstract views 219 | Article downloads (PDF) 712
24-36
PDF
Kęstutis Nastopka | Dalia Kaladinskienė
Miesto tekstas pagal Greimą ir Toporovą
Abstract views 328 | Article downloads (PDF) 341
7-14
PDF