Vol 53 No 4 (2011): World Literatures

Vol 53 No 4 (2011)

Literatūra
World Literatures
Published 2011-01-01

-

Literatūra 2011 53 (4)
Informacija autoriams
Abstract views 89 | Article downloads (PDF) 67
Neringa Mikalauskienė
Motinos ir dukters ryšio transformacija Hélène Cixous kūriniuose OSNABRIUKAS ir EVA VADUOJASI
Abstract views 130 | Article downloads (PDF) 274
64-74
PDF
Genovaitė Dručkutė
Tarp fikcijos ir realybės: Oskaro Milašiaus kelionės
Abstract views 136 | Article downloads (PDF) 222
57-63
PDF
Liucija Černiuvienė
Įvaizdžių perteikimas Oskaro Milašiaus eilėraščio „NEMIGA“ (« INSOMNIE ») vertimuose
Abstract views 135 | Article downloads (PDF) 247
37-56
PDF
Jadvyga Bajarūnienė
Franzo Kafkos kūrybos recepcija Lietuvoje (1939–1989)
Abstract views 154 | Article downloads (PDF) 504
24-36
PDF
Kęstutis Nastopka | Dalia Kaladinskienė
Miesto tekstas pagal Greimą ir Toporovą
Abstract views 254 | Article downloads (PDF) 277
7-14
PDF