Vol 50 No 1 (2008): Lithuanian Literature

Vol 50 No 1 (2008)

Literatūra
Lithuanian Literature
Published 2008-01-01

Articles

Rita Tūtlytė
Lebenspfilosophie und Literatur
Abstract views 277 | Article downloads (PDF) 505
7-15
PDF
Elena Baliutytė
Formen des Selbstbewusstseins in der litauischen Dokumentarliteratur
Abstract views 285 | Article downloads (PDF) 397
16-29
PDF
Gintautas Mažeikis
Great Subject of Propaganda: by the Traces of Post-communist Autobiographies
Abstract views 228 | Article downloads (PDF) 465
30-48
PDF
Dalia Čiočytė
The Archetypical Metaphor of Life as Dream and Its Literary Interpretations
Abstract views 508 | Article downloads (PDF) 734
49-58
PDF

Publications

Dainora Pociūtė | Carmen Caro Dugo
The First Jesuit in Vilnius: the Letters of Alfonso Salmerón to Ignatius of Loyola
Abstract views 269 | Article downloads (PDF) 357
59-72
PDF

Reviews

Jurgita Raškevičiūtė
Dvigubo žvilgsnio knyga, arba apie kalbėjimą kūnu
Abstract views 169 | Article downloads (PDF) 292
86-90
PDF

Discussion notes

Gintarė Petuchovaitė
Dar sykį apie tai, kada Lietuvoje atsirado sąžinė, ir kitas LDK kultūros istorijos problemas
Abstract views 186 | Article downloads (PDF) 306
73-85
PDF

Chronicles

Dainora Pociūtė | Dovilė Švilpienė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2008 metais
Abstract views 220 | Article downloads (PDF) 244
91-93
PDF
Džiuljeta Maskuliūnienė
Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra 2008 metais
Abstract views 208 | Article downloads (PDF) 264
94-96
PDF