Vol 50 No 1 (2008): Lithuanian Literature

Vol 50 No 1 (2008)

Literatūra
Lithuanian Literature
Published 2008-01-01

Articles

Rita Tūtlytė
Lebenspfilosophie und Literatur
Abstract views 180 | Article downloads (PDF) 392
7-15
PDF
Elena Baliutytė
Formen des Selbstbewusstseins in der litauischen Dokumentarliteratur
Abstract views 196 | Article downloads (PDF) 306
16-29
PDF
Gintautas Mažeikis
Great Subject of Propaganda: by the Traces of Post-communist Autobiographies
Abstract views 153 | Article downloads (PDF) 334
30-48
PDF
Dalia Čiočytė
The Archetypical Metaphor of Life as Dream and Its Literary Interpretations
Abstract views 388 | Article downloads (PDF) 553
49-58
PDF

Publications

Dainora Pociūtė | Carmen Caro Dugo
The First Jesuit in Vilnius: the Letters of Alfonso Salmerón to Ignatius of Loyola
Abstract views 189 | Article downloads (PDF) 295
59-72
PDF

Reviews

Jurgita Raškevičiūtė
Dvigubo žvilgsnio knyga, arba apie kalbėjimą kūnu
Abstract views 112 | Article downloads (PDF) 223
86-90
PDF

Discussion notes

Gintarė Petuchovaitė
Dar sykį apie tai, kada Lietuvoje atsirado sąžinė, ir kitas LDK kultūros istorijos problemas
Abstract views 123 | Article downloads (PDF) 253
73-85
PDF

Chronicles

Dainora Pociūtė | Dovilė Švilpienė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2008 metais
Abstract views 145 | Article downloads (PDF) 203
91-93
PDF
Džiuljeta Maskuliūnienė
Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra 2008 metais
Abstract views 144 | Article downloads (PDF) 216
94-96
PDF