Vol 50 No 1 (2008): Lithuanian Literature

Vol 50 No 1 (2008)

Literatūra
Lithuanian Literature
Published 2008-01-01

Articles

Rita Tūtlytė
Lebenspfilosophie und Literatur
Abstract views 151 | Article downloads (PDF) 308
7-15
PDF
Elena Baliutytė
Formen des Selbstbewusstseins in der litauischen Dokumentarliteratur
Abstract views 172 | Article downloads (PDF) 260
16-29
PDF
Gintautas Mažeikis
Great Subject of Propaganda: by the Traces of Post-communist Autobiographies
Abstract views 120 | Article downloads (PDF) 255
30-48
PDF
Dalia Čiočytė
The Archetypical Metaphor of Life as Dream and Its Literary Interpretations
Abstract views 362 | Article downloads (PDF) 459
49-58
PDF

Publications

Dainora Pociūtė | Carmen Caro Dugo
The First Jesuit in Vilnius: the Letters of Alfonso Salmerón to Ignatius of Loyola
Abstract views 167 | Article downloads (PDF) 268
59-72
PDF

Reviews

Jurgita Raškevičiūtė
Dvigubo žvilgsnio knyga, arba apie kalbėjimą kūnu
Abstract views 93 | Article downloads (PDF) 202
86-90
PDF

Discussion notes

Gintarė Petuchovaitė
Dar sykį apie tai, kada Lietuvoje atsirado sąžinė, ir kitas LDK kultūros istorijos problemas
Abstract views 106 | Article downloads (PDF) 225
73-85
PDF

Chronicles

Dainora Pociūtė | Dovilė Švilpienė
Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2008 metais
Abstract views 123 | Article downloads (PDF) 190
91-93
PDF
Džiuljeta Maskuliūnienė
Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra 2008 metais
Abstract views 120 | Article downloads (PDF) 199
94-96
PDF