Vol. 48 No. 1 (2006): Lithuanian Literature

Vol. 48 No. 1 (2006)

Literatūra
Lithuanian Literature
Published 2006-01-01

Articles

Rimantas Kmita
Lietuvių poezijos modernėjimas sovietmečiu: bandymas konceptualizuoti
Abstract views 414 | Article downloads (PDF) 773
8-25
PDF
Mindaugas Kvietkauskas
Preludes of Literary Modernism in Fin-de-siècle Vilnius: Interior Culture and Private Aestheticism Texts
Abstract views 622 | Article downloads (PDF) 375
26-43
PDF
Aušra Martišiūtė
The Images of a Sacral and Demonic City in Lithuanian Dramaturgy
Abstract views 431 | Article downloads (PDF) 401
44-58
PDF
Giedrė Šmitienė
The Own Lived Town: Contribution to Personal Identity
Abstract views 367 | Article downloads (PDF) 552
59-76
PDF

Reviews

Viktorija Daujotytė
Mentaliniai prasmės atributai
Abstract views 383 | Article downloads (PDF) 311
92-102
PDF
Vanda Zaborskaitė
ealistinė literatūra kaip Europos kultūros ženklas
Abstract views 344 | Article downloads (PDF) 382
103-112
PDF
Eugenija Ulčinaitė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo metamorfozės XIX amžiaus Lietuvos literatūroje
Abstract views 389 | Article downloads (PDF) 365
113-115
PDF

-

Giedrius Viliûnas
Pratarmė
Abstract views 357 | Article downloads (PDF) 290

Conferences