(1)
Štikonas A. Editorial Board. NAMC 2017, 22, 1.