Karikovas, Erikas. 2015. “Self-Approximation of Periodic Hurwitz Zeta-Functions”. Nonlinear Analysis: Modelling and Control 20 (4), 561-69. https://doi.org/10.15388/NA.2015.4.7.