(1)
Bučinskaitė M.; Nikartas D. ES piliečių, turinčių Nuolatinio Gyventojo Statusą Jungtinėje Karalystėje, Teisė Gyventi Kartu Su šeimos Nariais Po „Brexit“. open-series 2020, 145-163.