(1)
Geben K. I. Spuścizna Kulturalna Rzeczypospolitej Obojga narodów. open-series 2021, 9-115.