Urbavičiūtė, Monika, and Laimonas Petreikis. 2020. “Blocking Access to Websites As a Measure of Copyright Protection”. Vilnius University Open Series, no. 4 (November), 69-97. https://doi.org/10.15388/OS.TMP.2020.4.