[1]
Geben K., “I. Spuścizna kulturalna Rzeczypospolitej obojga narodów”, open-series, pp. 9-115, Mar. 2021.